Yasin Bağışlama Duası

Kuran-ı Kerim, Yasin, Tebareke ve Diğer Sureler Okunduktan Sonra Yapılan BAĞIŞLAMA ve BAĞIŞLANMA DUASI –

Eûzü billahi mineş-şeytanirracim,

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil’ âlemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Ey bağışlaması bol olan ulu Allah’ım! Senin rızanı umarak huzuruna geldik, Sana açılan elleri, yönelen kalplerimizi boş çevirme. Varlığın ve birliğin hürmetine, azamet-i şanın hürmetine ve sevgili habibin hürmetine bizleri bağışla, senin rahmet ve mağfiretini diliyoruz, lütuf ve kereminle günahlarımızı mağfiret eyle. Okumuş olduğumuz Kur’anı Kerim’i, Yasin-i Şerifi, Tebareke, ve diğer sûreleri, yüce katında kabul eyle ya rabbi!

Bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat, hulasa-i mevcudat, fahr-ül Alemin Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselam efendimizin aziz, münevver, ruhu tayyibelerine ve bütün Peygamberlere (Aleyhimüsselam), Ashabı kirama, Evliyalara, Şehitlere, ve dini İslam’a hizmet etmiş üstat efendilerimize hediye eyledik, vasıl eyle. Ahirette şefaatlerini, Cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle yâ Rabbi! Âmin.

Gelmiş geçmiş vefat eden cümle ecdadımıza ve kimi kimsesi kalmayıp isimleri unutulmuş ve nesilleri kesilmiş, Müslüman din kardeşlerimize de bağışladık vasıl eyle yarabbi! Âmin.

Ey bu kainatın tek yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan Allah’ım! Sen bizim amellerimizi, fiillerimizi, kavillerimizi, harekatımızı, sekenatımızı ve her halimizi rızayı şerifine muvafık eyle, bizleri hüsnü itikattan ayırma. Aşk ateşinle yanmış olan kalpler hürmetine, sen rabbinden, rabbin de senden razı olduğu halde rabbine gel* diyerek, lütfü ihsanda bulunduğun kullarından eyle. Amin.

Allah’ım! senden bildiğim ve bilmediğim, şimdi ve gelecekte her türlü hayır ve iyiliği isterim. Bildiğim ve bilmediğim, şimdi ve gelecekte her türlü şer’ ve kötülükten sana sığınırım. Senin razı olacağın söz ve ameli lütfetmeni niyaz ederim. Kulun ve Resulün Muhammed (s.a.v.) in senden istediği hayrı diler, sana sığındığı şeylerden sana sığınırım. Benim için yazdığın her şeyin sonunun iyi ve hayırlı olmasını dilerim. Amin.

Allah’ım! Güzel Yurdumuzu her türlü bela ve musibetlerden muhafaza et. Vatanımıza göz diken düşmanlara fırsat verme. Aziz Şehitlerimizin ruhlarını Şad eyle, yakınlarına da sabır ve metanet ver. Amin.

Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ver, rahmetinle bizi ateş azabından koru. Şeytanın şerrinden, kıyametin dehşetinden ve cehennemin azabından sana sığınırız. Ecel gelip de kabre konulduğumuzda, Münker ve Nekir suallerine; Rabbin kimdir? diye sorulunca, “Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Mustafa (S.A.V.), Dinim İslam, Kitabım Kur’anı Azimü’ş-Şan, Müslümanım Elhamdülillah” diyerek kolayca cevap verebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin.

En güzel isimlerin olan Esma-i husna ve ismi azam hürmetine, hem de Esma-i nebi hürmetine, âl ve Ashab-ı resul hürmetine; vaktimiz tamam olup ömrümüz sona erdiği zaman “hayr’ül a’mali en tüfarikad-dünya ve lisanüke ratbin min zikrillah” hadis-i şerifine mazhar olarak, hayırlı ameller ile Allah Allah diye zikrederek, kâmil bir iman ve hüsnü hatime ile dünyadan ayrılmayı sen bizlere nasib eyle yârabbi! Amin.

Evvel-Allah, Âhir-Allah, fi-kalbi beytullah. Son nefesimizde buyurun! Eşhedü en-Lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Rasûlühü kelime-i şehadet ile ruhumuzu teslim etmeyi bizlere nasip eyle Yâ Rabbi! Âmîn.

Ve Selamün alel-mürselin, vel-Hamdülillahi Rabb’il Alemin. El-Fatiha

***

* Rabbinin verdiği nimetlerden dolayı, onun sana karşı olan in’am ve ihsanı için, sen rabbinden, rabbin de senden razı olduğu halde rabbine dön.

Fecr Sûresi 28. Ayet

Yazan/Derleyen: Murat Sevimbay

Not: Website sahiplerinin bu sayfadaki Bağışlama Duası başlıklı yazının tamamını veya bir kısmını hiç bir şekilde kopyalayıp kendi web sitelerinde ve sosyal paylaşım sayfalarında yayınlamasına izin yoktur. Sadece link paylaşabilirsiniz.

Anahtar kelimeler: Bağışlama duası, Bağışlanma duası, Bağışlama duası okunuşu ve anlamı, Dua hazinesi, Güzel dualar, Hatim duası, Kapsamlı dualar, Kayıp dualar, Kur’an duaları, Makbul dua, Mevlit duası, Şifalı dualar.

Faydalanılan Kaynaklar:
Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Risale-i Nur Külliyatı ve
Dua Kitapları

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*